Med över 50 år i branschen!

Välj språk

Inlagt den april 7, 2016

Fliseldning

ELDA MED FLIS

Flis är ett miljövänligt och förnybart bränsle med relativt högt energivärde. 

Träflisen framställs genom flisning av trä i en flishugg. Det kan vara avverkningsrester, rötved, spån, bark, röjningsvirke, kasserad massaved eller restprodukter från sågverksindustrin och returträ.

För att få bästa kvaliteten på sin flis kan man låta materialet – grenar och trädtoppar – som man tänkt flisa ligga kvar i skogen och barra av sig. Det är bra om groten hålls täckt fram till flisningen. Man kan även kalluftstorka flisen –  det innebär att man blåser utomhusluft genom flis-skiktet och utnyttjar utomhusluftens egen energi för torkning.

Om flisen torkas blir både energivärdet och lagringshållbarheten bättre. Dessutom riskerar man inte att flisen möglar, vilket kan leda till häloproblem. Finfördelad flis är känsligare än grövre för mögel och röta.

Flis är ett skrymmande bränsle. Den kan lagras utomhus men kräver stora ytor. 
Man bör förvara flisen under tak – här är ett exempel på ett enkelt men smart flisförråd.

Alltså, ju torrare bränsle, desto högre värmevärde – i värmeanläggningarna från VETO rekommenderar vi flis med en fukthalt som understiger 45 %.

ENERGIVÄRDE

Man beräknar att flis (fukthalt ca. 30 %) har ett energivärde på ungefär 900 kWh. 
Att ersätta 1 m³ olja eller 10 000 kWh med flis kräver 10-12 m³ flis.  
Effektivt värmevärde: 2,25–2,35 MWh/ton.
Vikt: 250–350 kg/m3.

FÖRDELAR MED FLIS

Flis är ett förnybart material. Det finns leverantörer av flis nästan överallt i Sverige så transporterna kortas avsevärt jämfört med olja.
Askan från förbränningen passar bra som gödningsmedel. Fliseldning avger inte mer koldioxid eller svavel till miljön vilket gör att den inte bidrar till försurning eller till växthuseffekten. Flis är dessutom betydligt billigare än andra bränslen – halva bränslepriset per kilowattimme jämfört med eldningsolja.

FLISBRÄNNARE

I VETO flisbrännare kan du elda flis som är upp till 75 mm. Tack vare marknadens kraftigaste konstruktion kan du också elda briketter, pellets, spannmål, spån m.m.

I enlighet med BBR (Boverkets Byggregler) har VETO flisbrännare minst två separata oberoende säkerhetssystem. Säkraste systemet är en cellsluss/cellmatare där man helt bryter bränslets bana. Man kan också komplettera sin värmeanläggning med GSM-larm, Fireguard, fjärrstyrning m.m.

SPARAR 300 000:- PER ÅR

Lennart Öhlund är bonde och har investerat i en fliseldad spannmålstork från VETO.
Värmeanläggningen värmer också upp den stora gårdens byggnader.

Lennart Öhlund spannmålstork

– Tidigare år har vi bränt upp drygt 30 kubikmeter olja för att torka säden, berättar Lennart

Flisen tar han från den egna skogen och räknar med en årlig förbrukning som motsvarar omkring 70 000 kronor om han i stället skulle sälja flisen som bränsle.

Oljebehovet var 30 m3. Investeringen till miljövänligt bränsle gick på 1,5 miljoner.

– Det innebär att vi kommer att spara 300 000 kronor varje år, konstaterar Lennart.

Läs hela artikeln här.

ELDA SPÅN

Du kan även använda andra bränslen till din uppvärmning med VETO flisbrännare. I den går det bra att elda med spån eller spannmål, pellets eller briketter. Det behövs förstås ändringar av inställningarna i styrskåpet till för bränslet anpassade dtift- och fyrhållningstider. 
Mer information om eldning med spån kommer inom kort.

 • Kontaktinformation

  Stålvägen 9, 931 36 Skellefteå
  Tel: 010-492 40 00 E-post: info@energiteknik.net
 • Öppettider

  Måndag-Torsdag 8.00-16.00
  Fredag 8.00-12.00
  Lunch 12.00-13.00
  Lördag-Söndag samt helgdag: Stängt
  OBS! Kolla under Nyheter för ev. ändringar
 • Lagerstatus

  För lagerstatus och leveranstider - klicka här! ligger för närvarande på ca 10 arbetsveckor på det som vi inte har i lager.