Med över 50 år i branschen!

Välj språk

Inlagt den maj 31, 2012


ROBUST, STARK, DRIFTSÄKER, FLEXIBEL

Flisbrännare VETO 8

 

 Veto 8 är en stokerbrännare, även kallad flisbrännare för fasta bränslen. Den är speciellt framtagen för att klara av inmatning av ett antal olika fasta bränslen från 8 -11 m3 förråd. 

Helt ny teknik i matarskruvar och anläggningen är måttsatt med tanke på att få ned transportkostnader.

EFFEKT OCH STORLEK
Bränslebehållare kan erhållas på 8 m3 eller 11 m3. Dess utformning ger möjlighet till stor volym och låg påfyllningshöjd. Den lufttäta påbyggnadssilon och breda påfyllningsluckan kan monteras i fyra olika riktningar.

Brännare kan fås med effekter på 40 kW, 60 kW, 80 kW eller 120 kW. Som extrautrustning finns även brännare på 80 kW eller 120 kW med rörligt roster. Det rörliga rostret motverkar sintring av askan i brännhuvudet. Konstruktionen av gjutjärn ger ren förbränning, ett jämnt brännresultat och har lång livstid.

BRÄNSLEN
Lämpliga bränslealternativ är flis, pellets, bittorv, briketter, kutterspån, sågspån m fl biobränslen i små fraktioner. Bränslestorlek upp till 75 mm.

DRIFTSÄKERHET
Den driftsäkra fjäderomröraren i behållaren ger möjlighet till flera olika bränslealternativ. Flisbrännare VETO 8 - fjädrar
Fjädrarna blandar bränslet i silon, rensar bort smuts som kan ha samlats på matarskruven och matar enligt inställningarna nytt bränsle fram till matarskruven.
Det numera halvrundade matarröret garanterar ett jämnt bränsleflöde. Det förhindrar att bränslet fastnar och fryser i rännans nedre del. Bränslets större bitar förs lätt fram i rännans kantiga övre del. Skötseln är lätt tack vare det två-delade matarröret. Matarröret kan öppnas underifrån ända fram till brännhuvudet utan att matarskruven behöver tas bort. Matarskruven kan lösgöras utan att man behöver flytta på eller tömma anläggningen.

TEKNIKStyrskåp flisanläggning
En logikbaserad A-T Log-styrcentral styr Veto 8-brännaren.
Den mångsidiga menyn med flera tillvalsfunktioner garanterar en säker drift. I elskåpet ingår driftsäker flamvakt genom bevakning av rökgastemperatur, brandsäker matarskruvstermostat, automatisk reversering av matarskruven, efterblåsning vid uppnådd panntemperatur mm. Enskild drift av matarskruvens fram- och tillbakafunktion är också möjlig.

SÄKE
RHETSANORDNINGAR
I Veto 8:s brandsäkerhet ingår tre av varandra oberoende säkerhetsanordningar: AVT-A-ventil, 10 liters vattenbehållare med vaxpropp och ett programstyrt skydd mot bakbrand i styrcentralen.

EXTRAUTRUSTNING
Det finns flera tillval Du kan göra till din Veto-brännare. Här nedan är några av dem:

Fråga oss så berättar vi mer!

MÅTT VETO 8

Flisbrännare VETO 8 - mått

Flisbrännare VETO 8 - mått

 

 

 

 

 

 


EXTERNT FLISFÖRRÅD

Här kan du se ett exempel på ett enkelt men bra flisförråd för förvaring av ditt bränsle som du sedan ska elda med. Flisförråd Flisförvaring

   

 

 

 • Kontaktinformation

  Stålvägen 9, 931 36 Skellefteå
  Tel: 010-492 40 00 E-post: info@energiteknik.net
 • Öppettider

  Måndag-Torsdag 8.00-16.00
  Fredag 8.00-12.00
  Lunch 12.00-13.00
  Lördag-Söndag samt helgdag: Stängt
  OBS! Kolla under Nyheter för ev. ändringar
 • Lagerstatus

  För lagerstatus och leveranstider - klicka här! ligger för närvarande på ca 10 arbetsveckor på det som vi inte har i lager.