Med över 50 år i branschen!

Välj språk

Inlagt den mars 12, 2015

 


 SOLFÅNGARPAKET HEAT-PIPES


 

LILLA PAKETET

Solvärme till sommarhuset eller den lilla familjen, för uppvärmning av varmvatten mm. Ett utmärkt komplement till luft/vatten värmepumpar.

Solfångare lilla paketet
 

PRISER SOLFÅNGARPAKET HEATPIPES – LILLA:

– 1 st. SHC12 solkollektor med CPC-reflektorer. Årsutbyte ca 1216 kWh i höjd Stockholm vid 50˚C

– 1 st. Takfäste universal

– 1 st. Ställning för solpanel

– 1 st. Pumpstation WS II

– 1 st. Controller SR868

– 1 st. Expansionskärl 24 liter

– 15 m Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel

– 15 st. Väggfäste för de isolerade dubbelrören

– 1 st. Avluftningsventil

– 1 st. Röravskärare

– 1 st. Backventil

– 1 st. Koningsverktyg

– 1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

Pris exkl. moms: 12 720 SEK     Pris inkl. moms: 15 900 SEK

 

Rekommenderad ackumulatortank alternativ 1:

TS 500 L: 9,5 m. vv-slinga + 9 m. solslinga, 70 mm mineralullisolering               

Pris exkl. moms: 9 000 SEK     Pris inkl. moms: 11 250 SEK

Rekommenderad ackumulatortank alternativ 2:

Akva Solar 500: 4 slingor, (2×9,4 m. 22 mm vv-slingor + 1×12,2 m. + 1 x 6 m. 18 mm solslingor) 100 mm polyuretanisolering, klädd med vit plåt  

Pris exkl. moms: 20 164 SEK     Pris inkl. moms: 25 205 SEK

 

LÄS MER OM SOLFÅNGARE HEATPIPES MED CPC REFLEKTORER.

LÄS MER OM VÅRA ACKUMULATORTANKAR.

___________________________________________________________________________

 MELLAN PAKETET

Till villan med ca 3-4 personer i familjen, för uppvärmning av varmvatten eventuell pool mm,

Solfångare mellan paketet

 

PRISER SOLFÅNGARPAKET HEATPIPES – MELLAN:

– 2 st. SHC12 solkollektor med CPC-reflektorer. Årsutbyte ca 2432 kWh i höjd Stockholm vid 50˚C

– 2 st. Takfäste universal

– 2 st. Ställning för solpanel

– 1 st. Pumpstation WS II

– 1 st. Controller SR618 C6

– 1 st. Expansionskärl 24 liter

– 15 m Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel

– 15 st. Väggfäste för de isolerade dubbelrören

– 1 st. Avluftningsventil

– 1 st. Röravskärare

– 1 st. Backventil

– 1 st. Koningsverktyg

– 1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

Pris exkl. moms: 17 520 SEK     Pris inkl. moms: 21 900 SEK

 

Rekommenderad ackumulatortank alternativ 1:

TS 500 L: 9,5 m. vv-slinga + 15 m. solslinga, 70 mm mineralullisolering            

Pris exkl. moms: 10 350 SEK     Pris inkl. moms: 12 937 SEK

Rekommenderad ackumulatortank alternativ 2:

Akva Solar 500+ (plus): 4 slingor, (2×9,4 m. 22 mm vv-slingor + 1×12,2 m. + 1 x 6 m. 18 mm solslingor) 100 mm polyuretanisolering, klädd med vit plåt

Pris exkl. moms: 20 164 SEK     Pris inkl. moms: 25 205 SEK

LÄS MER OM SOLFÅNGARE HEATPIPES MED CPC REFLEKTORER.

LÄS MER OM VÅRA ACKUMULATORTANKAR. 

___________________________________________________________________________

MELLAN PLUS PAKETET

 Till villan med ca 3-4 personer i familjen, för uppvärmning av varmvatten eventuell pool mm.

Solfångare mellan plus paketet


PRISER SOLFÅNGARPAKET HEATPIPES – MELLAN PLUS

– 2 st. SHC15 solkollektor med CPC-reflektorer. Årsutbyte ca 3066 kWh i höjd med Stockholm vid 50˚C

– 2 st. Takfäste universal

– 2 st. Ställning för solpanel

– 1 st. Pumpstation WS II

– 1 st. Controller 618 C6

– 1 st. Expansionskärl 24 liter

– 15 m. Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel

– 15 st. Väggfästen för de isolerade dubbelrören

– 1 st. Avluftningsventil

– 1 st. Koningsverktyg DN 20

– 1 st. Röravskärare

– 1 st. Backventil

– 1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

Pris exkl. moms: 18 320 SEK     Pris inkl. moms:  22 900 SEK


Rekommenderad ackumulatortank alternativ 1:
TS 500 L. 9,5 m. vv-slinga + 15 m. solslinga, 70 mm mineralullisolering

Pris exkl. moms: 10 350 SEK     Pris inkl. moms: 12 937 SEK
 


Rekommenderad ackumulatortank alternativ 2:
Akva Solar 500 + (plus)
4 slingor, (2×9,4 m. 22 mm vv-slingor + 1×12,2 m. + 1 x 6 m. 18 mm solslingor) 100 mm polyuretanisolering, klädd med vit plåt

Pris exkl. moms: 20 164 SEK     Pris inkl. moms: 25 205 SEK

LÄS MER OM SOLFÅNGARE HEATPIPES MED CPC REFLEKTORER.

LÄS MER OM VÅRA ACKUMULATORTANKAR.

___________________________________________________________________________

 STORA PAKETET

 Till villan med ca 4-5 personer i familjen, för uppvärmning av varmvatten, pool samt tillskottsvärme i huset mm,


Solfångare stora paketet

PRISER SOLFÅNGARPAKET HEATPIPES – STORA

– 2 st. SHC20 solkollektor med CPC-reflektorer. Årsutbyte ca 4124 kWh i höjd Stockholm vid 50˚C

– 2 st. Takfäste universal

– 2 st. Ställning för solpanel

– 1 st. Pumpstation WS II

– 1 st. Controller SR618 C6

– 1 st. Expansionskärl 24 liter

– 15 m Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel

– 15 st. Väggfäste för de isolerade dubbelrören

– 1 st. Avluftningsventil

– 1 st. Röravskärare

– 1 st. Backventil

– 1 st. Koningsverktyg

– 1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

Pris exkl. moms: 21 520 SEK     Pris inkl. moms: 26 900 SEK

 

Rekommenderad ackumulatortank alternativ 1:

TS 750 L: 15 m. vv-slinga + 15 m. solslinga, 40 mm mineralullisolering    

Pris exkl. moms: 13 800 SEK     Pris inkl. moms: 17 250 SEK

Rekommenderad ackumulatortank alternativ 2:

Akva Solar+(plus) 750: 4 slingor, (2×9,4 m. 22 mm vv-slingor + 1×12,2 m. + 1 x 6 m. 18 mm solslingor) 100 mm polyuretanisolering, klädd med vit plåt

Pris exkl. moms: 21 874 SEK     Pris inkl. moms: 27 342 SEK

LÄS MER OM SOLFÅNGARE HEATPIPES MED CPC REFLEKTORER.

LÄS MER OM VÅRA ACKUMULATORTANKAR.

 ___________________________________________________________________________

XL-PAKETET

Till t.ex. Campingen eller liknande, för uppvärmning av varmvatten, hus,  eventuell pool m.m.

Solfångare XL paketet

 

 PRISER SOLFÅNGARPAKET HEATPIPES – XL:

– 4 st. SHC20 solkollektor med CPC-reflektorer. Årsutbyte ca 8248 kWh i höjd Stockholm vid 50˚C

– 4 st. Takfäste universal

– 4 st. Ställning för solpanel

– 1 st. Pumpstation WS II

– 1 st. Controller SR618 C6

– 1 st. Expansionskärl 24 liter

– 15 m Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel

– 15 st. Väggfäste för de isolerade dubbelrören

– 1 st. Avluftningsventil

– 1 st. Röravskärare

– 1 st. Backventil

– 1 st. Koningsverktyg

– 1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

Pris exkl. moms: 34 320 SEK     Pris inkl. moms: 42 900 SEK

 

Rekommenderad ackumulatortank alternativ 1:

1 st. TS 750 L 15m VV-slinga + 15m solslinga, 40 mm polyretanisolering
1 st. TS 750 L 40mm polyretanisolering

Pris exkl. moms: 20 200 SEK     Pris inkl. moms: 25 250 SEK

Rekommenderad ackumulatortank alternativ 2:

Akva Solar+ (plus) 1500: 4 slingor, (2×9,4 m. 22 mm vv-slingor + 1×12,2 m. + 1 x 6 m. 18 mm solslingor), polyuretanisolering
100 mm, klädd med vit plåt.

Pris exkl. moms: 30 139 SEK     Pris inkl. moms: 37 673 SEK

LÄS MER OM SOLFÅNGARE HEATPIPES MED CPC REFLEKTORER.

LÄS MER OM VÅRA ACKUMULATORTANKAR.

 

 


 SOLFÅNGARPAKET VILLA – U-PIPES


 

Solfångare Solfångarpaket U-pipes

– 2 st. Solpaneler U-pipe 20 rör VETO SOLAR SU-20                            

– 1 st. Pumpstation Workstation II                               

– 1 st. Controller SR 618 C6, avancerad styrning med energimätning och varvtalsreglering av pump.                                          

– 1 st. Expansionskärl 24 liter                                        

– 15 meter twinpipes” isolerade för skandinavisk vinterkyla, flexibla.                              

Grundmontage för platta och sluttande tak (vissa tak kan kräva specialfästen).                                                      

Alla erforderliga kopplingar och fästen för rörledning mellan solpanel och pumpstation.                                                      

PRIS:                  SEK exkl. moms                          SEK inkl. moms
                              23 900                                            29 875

JUST NU! HÖSTRENSNING PÅ DESSA SOLFÅNGARPAKET – LÄS MER HÄR.ACKUMULATORTANK TILL SOLFÅNGARPAKET VILLA          
                                                           

1 st. Rekommenderad ackumulatortank alternativ 1:                                                 

TS 750 L. 15 m. vv-slinga + 15 m. solslinga, 40 mm polyuretanisolering                                    

(mer info om tanken under Ackumulatortankar Strömsnäspannan s.67)                                  

PRIS:                  SEK exkl. moms                          SEK inkl. moms
                               13 800                                           17 250


1 st. Rekommenderad ackumulatortank alternativ 2:                                                 

Akva Solar+(plus) 750                                          

4 slingor, (2×9,4 m. 22 mm vv-slingor + 1×12,2 m. + 1 x 6 m. 18 mm solslingor)
150 mm polyuretanisolering, klädd med vit plåt                                      

(mer info om tanken under Ackumulatortankar Akvaterm s.52)                                                 

PRIS:                  SEK exkl. moms                          SEK inkl. moms

                              23 548                                            29 435SOLFÅNGARPAKET VILLA FÖR DIG MED BEFINTLIG ACKUMULATORTANK    
                                                      

1 st. Solfångarpaket villa enligt paket 1 (se ovan)                             

1 st. Värmeväxlare                            

PRIS:                  SEK exkl. moms                          SEK inkl. moms

                               25 895                                           32 369LÄS MER OM VÅRA ACKUMULATORTANKAR.

Läs mer om VETO Solar solfångare U-pipes

 

 • Kontaktinformation

  Stålvägen 9, 931 36 Skellefteå
  Tel: 010-492 40 00 E-post: info@energiteknik.net
 • Öppettider

  Måndag-Torsdag 8.00-16.00
  Fredag 8.00-12.00
  Lunch 12.00-13.00
  Lördag-Söndag samt helgdag: Stängt
  OBS! Kolla under Nyheter för ev. ändringar
 • Lagerstatus

  För lagerstatus och leveranstider - klicka här! ligger för närvarande på ca 10 arbetsveckor på det som vi inte har i lager.