Med över 50 år i branschen!

Välj språk

Inlagt den mars 23, 2016

Solen är en oändlig källa till förnybar energi – ta vara på den!

Du kan göra både miljön och plånboken en tjänst.

En resurs till smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.
VETO solar har den senaste tekniken och är marknadens mest effektiva solfångare.


Solfångade Heat-pipesSolfångade U-pipesSolvärmepaket PriserPrislista delar sol 2018

VARFÖR SOLENERGI

– Solvärme är gratis energi som inte belastas med avgifter.
– Den är en lönsam investering för miljön.
– Solfångare minskar slitaget på övrig energiutrustning och tar hand om all varmvattenproduktion sommarhalvåret
– Det ger en ypperlig kompletterande uppvärmning.

Till början av sidan

HUR KAN SOLENERGIN ANVÄNDAS

– Solvärmen kan kombineras med befintlig ved- eller biobränslepanna.
– Värm upp varmvattnet och golvvärmeslingorna i huset
– Värm upp poolen eller badtunnan.
– Uppvärmning av varmvatten för större förbrukare, t.ex. campingar, sporthallar m.m.
– Bara fantasin sätter gränserna.

Till början av sidan

Solkollage
HUR MYCKET KAN DU SPARA?

En solvärmeanläggning är en långsiktig investering som minskar behovet av köpt värme och har minimal driftskostnad. Lönsamheten ökar i takt med stigande energipriser. Resultatet ser du på elräkningen.
Solvärme fungerar mycket bra i Norden. Solinstrålningen på ett år är nästan lika hög i Sverige som vid Central-europa pga. våra ljusa sommarnätter. Under 4-6 månader kan solvärmen stå för mer än 90 % av ett normalhushålls totala värme- och varmvattenförbrukning.
Det gör att solvärmesystemet kan bidra med upp till 35-55 % av varmvattenbehovet och 15-25 % av den totala värmeförbrukningen på ett år.

Till början av sidan

MONTERING OCH PLACERING

Solpaneler med vakuumrör måste inte monteras på tak utan kan monteras på tak, vägg eller fristående med stativ. För högsta effektuttag kan placeringen göras enligt nedan:
1. TAK – infällda eller med stativ, 45 grader
2. VÄGG – lodrätt montage, 90 grader
3. FRISTÅENDE – på mark med stativ, 45 grader

Vid val av placering bör man fundera på hur långa ledningar som behöver dras, hur mycket snö kommer det att ligga på panelerna, behövs kulvert o.s.v. En vakuumrörmodul astrar lika mycket värme en solig vinterdag med minus 25 grader som en varm sommardag. Det alstrar värme vid dagsljus. Däremot alstrar en snöbelaggd vakuumrörsmodul ingen värme alls. Anledningen är att en vakuumrörssolfångare fungerar som en termos. En termos med varmt vatten ska inte vara varm på utsidan, då är den ju värdelös som termos. Anledningen till att en plan solfångare smälter snön är p.g.a. dess värmeläckage.

Till början av sidan

VAKUUMSOLFÅNGARE – SÅ FUNGERAR SOLVÄRMEN

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag.

En vakuumrörsolfångare består av ett antal vakuumrör. Vakuumrören är utformade som en termosflaska, dvs det är två rör med vakuum mellan. Det yttre röret är transparent och det inre är själva absorbatorn. I centrum av det inre röret blir luften oerhört varm. Det är här man plockar ut energin. Det finns i huvudsak två sätt att transportera ut värmen på;

1. U-rör: Ett kopparrör går ner i vakuumröret och vänder i ett U. I kopparröret cirkulerar en värmebärare (glykolblandning) som kyler luften i vakuumröret och transporterar bort värmen till exempelvis en ackumulatortank.

2. Heat-Pipe: En kopparpistong innehållande en vätska förs ner i vakuumröret. Toppen på pistongen förs in i en värmeväxlare. När värmen stiger i vakuumröret förångas vätskan i pistongen och stiger uppåt tills den värmeväxlaren. Då kyls den av och kondenseras och rinner tillbaks ner i pistongen för att åter hettas upp. En solfångare med heat-pipe måste därför monteras lutande. Värmen förs vidare från värmeväxlaren till exempelvis en ackumulatortank.

Vakuumrörets stagnationstemperatur, dvs när det får stå i fullt solsken och utan värmeavledning, blir mycket hög: 230-250°C.
Ca 80% av solinstrålningen mot röret kan plockas ut i centrum.

Verkningsgraden hos alla typer av solfångare påverkas negativt av hur mycket lägre temperaturen är i omgivningen jämfört med solfångarens temperatur. Hur verkningsgraden avtar beror delvis på solfångarens isolation. En svart slang är mycket dåligt isolerad och en stor del av energin försvinner ut i rymden, en plan är bättre, men vakuumröret, räknat på aktiv yta, är hittills bäst i jämförelsen. Vakuumrörets goda isoleringsförmåga innebär att verkningsgraden blir minst i klass med en plan solfångare trots att den belysta ytan är mindre räknat på byggytan på taket. Samtidigt innebär detta att vakuumröret är kallt på ytan och därmed inte ”frostar av sig” som andra konstruktioner vilket är viktigt i norden.

Skillnaderna i prestanda mellan U-rör, Heatpipe och plana solfångare är inte generellt mätbara räknat på årsutbyte. Det är större skillnad mellan olika fabrikat än mellan de olika typerna.

Solfångare går att hänga direkt på en vägg där den vintertid håller sig snöfri och kan fånga upp vinterns låga sol. Fäster man solfångaren med gångjärn kan man ändra vinkeln efter årstiderna -vinter 80˚, sommar 30˚ och vår/höst 60˚ relativt markplanet.

Det finns några producenter som tillverkar vakuumrör som med ett slutet system kan monteras 360 grader. Dvs även på plattak och på en fasad. Då kan de integreras i arkitekturen på ett mer spännande sätt utan att tappa verkningsgrad då rören kan justeras individuellt i bästa position mot solen.

Delar av textens källa: Wikipedia

Till början av sidan

Solvärme Solfångare

 • Kontaktinformation

  Stålvägen 9, 931 36 Skellefteå
  Tel: 010-492 40 00 E-post: info@energiteknik.net
 • Öppettider

  Måndag-Torsdag 8.00-16.00
  Fredag 8.00-12.00
  Lunch 12.00-13.00
  Lördag-Söndag samt helgdag: Stängt
  OBS! Kolla under Nyheter för ev. ändringar
 • Lagerstatus

  För lagerstatus och leveranstider - klicka här! ligger för närvarande på ca 10 arbetsveckor på det som vi inte har i lager.