Med över 50 år i branschen!

Välj språk

Inlagt den augusti 29, 2013

ÄNTLIGEN!
En flisbrännare som klarar av de hårda kraven för P-märkning! Vi är ensamma i Sverige med att ha P-märkta flisbrännare. *

*Detta gäller Veto Mat och Flisomat 40 kW, 60 kW och 80 kW.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – SP – är en internationellt ledande institutskoncern. Enligt texten på deras egen hemsida står att ”Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.”

P-MÄRKNING

Eldningen med pellets och andra bioenergiska bränslen  har under de senare åren ökat mycket kraftigt. En bidragande orsak till detta är givetvis de höga oljepriserna. Då dessa produkter kom ut på marknaden i mitten på 90-talet var det ny teknik och det fanns inga regler vad dessa produkter skulle uppfylla för krav eller hur de skulle provas.

De enda krav som finns för att man skall få installera produkter avsedda för fastbränsleeldning är det utsläppskrav som står i Boverkets byggregler 2006:12 avsnitt 6:7 . Men det står inget om hur de skall provas.

Anledningen till att P-märkningsreglerna för dessa typer av produkter tillkom var att man snabbt ville ha fram regler och metod för hur man skulle prova dessa.

P-märkningen är en frivillig märkning där regler och provningsmetod är framtagna i samarbete med tillverkare och berörda myndigheter. I reglerna ställs det krav på:

 • brandsäkerhet
 • utsläpp – låga utsläpp, bra förbränning även på låg drift
 • effektivitet – hög verkningsgrad även på låg drift
 • kvalitet på tillverkning och reservdelar
 • säkerhetsfunktioner
 • driftsäkerhet

Det ställs också krav på den tekniska dokumentationen och innehållet i installations- och skötselanvisningen samt på kvalitetssäkring i tillverkningsprocessen. I systemet ingår också krav på en övervakande tillverkningskontroll som utförs en gång per år. Detta för att försäkra att produkten som är P-märkt fortfarande är densamma som den som provades.

I dagsläget finns det P-märkningsregler för pelletsbrännare och pelletspannor upp till 100 kW, CR 029 samt pelletskaminer, SPCR 093. Certifieringsreglerna finns att hämta här.

En P-märkt produkt känns igen genom att den skall vara försedd med följande märkning:

Mer information om P-märkning – klicka här!
Information om varför det är bra att köpa en P-märkt brännare – klicka här!

 • Kontaktinformation

  Stålvägen 9, 931 36 Skellefteå
  Tel: 010-492 40 00 E-post: info@energiteknik.net
 • Öppettider

  Måndag-Torsdag 8.00-16.00
  Fredag 8.00-12.00
  Lunch 12.00-13.00
  Lördag-Söndag samt helgdag: Stängt
  OBS! Kolla under Nyheter för ev. ändringar
 • Lagerstatus

  För lagerstatus och leveranstider - klicka här! ligger för närvarande på ca 10 arbetsveckor på det som vi inte har i lager.